Kdo jsme

Dům dětí a mládeže v Náměšti nad Oslavou je školské zařízení nabízející služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Zřizovatelem DDM jako příspěvkové organizace s právní subjektivitou je Město Náměšť nad Oslavou. Svou činností DDM naplňuje zájmy dětí, mládeže a rodičů a aktuální potřeby a trendy města Náměšť nad Oslavou, máleho okresu Náměšť nad Oslavou, MŠMT ČR. Aktivity zajišťuje odborně, pedagogicky a osobnostně vyzrálý tým s pozitivním vztahem k pedagogické práci.

Cílem všech aktivit DDM je pestrá nabídka činností pro děti, mládež a dospělé ve volném čase.

DDM působí ve městě, které má cca 5. 500 obyvatel. Svými aktivitami zasahuje a působí také v mikroregionu Náměšťsko, mikroregionu Chvojnice a v kraji Vysočina. Má velmi dobrou spolupráci a podporu v náměšťské radnici a řadě subjektů ve městě, spolupracuje se školami, neziskovými organizacemi, s médii.

Hlavní oblasti činnosti:
 • Pravidelná zájmová činnost (zájmové kroužky, kluby a kurzy)
 • Příležitostná zájmová činnost (pravidelně zveřejňované akce, opakující se akce…)
 • Prázdninová a víkendová činnost (tábory stálé, putovní, příměstské, zahraniční, pro rodiče s dětmi, odborná soustředění, pro mládež a dospělé)
 • Individuální práce s talenty (speciální kroužky, individuální konzultace, vedení seminárních diplomových a soutěžních prací)
 • Organizování soutěží a přehlídek
 • Spontánní činnost (přístup do kluboven a zahrady, některé aktivity na akcích)
Cílové skupiny:
 • Děti mateřských škol (3 - 6 let)
 • Žáci základních škol (6 - 15 let)
 • Mládež (16 - 26 let)
 • Dospělí
 • Rodiče a děti
 • Učitelé MŠ, ZŠ a SŠ, vychovatelky ŠD
 • Neziskové organizace
Interní zaměstnanci:

Ředitel: Mgr. Petr Krátký
Pedagogičtí pracovníci: Jitka Smutná, Marie Ráčilová, Jan Marek
Ekonomka: Dana Outulná
Mzdová účetní: Marie Hortová
Školnice: Jindřiška Bohuslavová
Ing. Jan Kotačka - uvolněn pro výkon veřejné funkce

 
Anketa
Jaké roční období máš nejraději?
 
IMG_1020.jpg
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM


pro období 1. 2. 2016 - 31. 1. 2020

 

Vnitřní řád DDM

Výhled rozpočtu DDM Náměšť n. Osl.

Schválený rozpočet střednědobého výhledu dle zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech (plán nákladů a výnosů).

Návrh rozpočtu 2018
Mobilní průvodce městem

GDPR pověřenec